Szolgáltatásaink

A Wichern Alapítvány  Szenvedélybetegek  Alacsonyküszöbű Ellátása Tranzit Szolgálat a kliensekkel szemben állított követelmények szempontjából alacsony küszöbű szolgáltatást nyújt. Azaz a kliensek részéről nem elvárás az absztinencia, a szermentesség.

Szolgáltatásunk a szerhasználat, valamint járulékos ártalmaik csökkentését, illetve a testi-, lelki- és szociális problémák lehetséges megelőzését, kezelését tűzi ki célul. Amennyiben megfogalmazódik az igény, ösztönözzük és segítséget kívánunk nyújtani az életvitelbeli változás elindításában, hosszútávon akár az absztinens életmód elérésének reményével, lehetőségével.
Szükség esetén tájékoztatást nyújtunk az egészségügyi és szociális szolgáltatásokról, terápiás lehetőségekről, közreműködünk azok igénybevételében.
Törekszünk arra, hogy a hozzánk fordulókon kívül a szerhasználó fiatalok minél szélesebb körével kerülhessünk kapcsolatba, ezért elérésük érdekében szolgáltatásainkkal iskolákban, szórakozóhelyeken, szabadidős programokon is jelen kívánunk lenni.

Célcsoportjaink

 • – drog-, gyógyszerfüggők,
 • – viselkedési addikt egyének (játék-, és internet függőség)
 • – evési rendellenességgel küzdők,
 • – alkoholbetegek,
 • – szenvedélybetegek hozzátartozói
 • – párkapcsolati problémával küzdők (társfüggőség, bántalmazó kapcsolatban élő)

Konzultációs tevékenységek

 • – információnyújtás a szerhasználat veszélyeiről
 • – tájékoztatás a drogokról, veszélyeiről, ártalmak csökkentéséről, segítségkérés lehetőségeiről
 • – egyéni konzultáció
 • – életvezetési tanácsadás
 • – online tanácsadás
 • – lelki segítségnyújtás, krízis intervenció
 • – információnyújtás szociális, egészségügyi, rehabilitációs lehetőségekről
 • – klubfoglalkozások: filmek, társasjáték, beszélgetés
 • – számítógép, internet használati lehetőség
 • – csoportfoglalkozások
 • – közösségi, családi, szabadidős programok

Megkereső tevékenységek

 • – preventív jellegű tevékenység iskolákban, kollégiumokban, munkahelyeken
 • – buli segély szolgálat: ártalomcsökkentő szemléletű, preventív elérési pontok fesztiválokon, szórakozóhelyeken
 • – utcai megkereső munka
 •  

Speciális csoportjaink

ERŐ CSOPORT

Fontos célunknak tartjuk a nők támogatását az ellenük elkövetett erőszakkal szemben, így támogató és önsegítő csoportokat szervezünk bántalmazást átélt személyeknek. „Erő a változáshoz” címmel ingyenes önbecsülés növelő csoportot működtetünk. Célunk egy támogató csoport létrehozása bántalmazó kapcsolatból kilépett és még a bántalmazó kapcsolatban lévő nők részére Székesfehérváron. A csoport nem kifejezetten az addiktív problémával küzdő személyeket célozza meg, bár nem kizáró ok. 

 A támogató csoport három alapelve, hogy: 
– megváltoztassuk azokat a viselkedési mintázatokat, amiket a nők a bántalmazó kapcsolatban tanultak;
– tudatosítsuk a résztvevőkben a nők alapvető jogait;
– erősítsük a résztvevők önbecsülését, önálló akaratát és a saját életük feletti rendelkezés érzését. 

A csoportos folyamatokon kívül lehetőség van egyéni segítségnyújtás igénybevételére is. Az egyéni segítségnyújtás során a családon belüli és a párkapcsolati erőszakot átélt felnőttek pszichológus segítségével, bizalmas közegben beszélhetnek.