Szolgáltatásaink

A Wichern Alapítvány  Szenvedélybetegek  Alacsonyküszöbű Ellátása Tranzit Szolgálat a kliensekkel szemben állított követelmények szempontjából alacsony küszöbű szolgáltatást nyújt, azaz a kliensek részéről nem elvárás az absztinencia, a szermentesség.

Szolgáltatásunk a szerhasználat, valamint járulékos ártalmaik csökkentését, illetve a testi-, lelki- és szociális problémák lehetséges megelőzését, kezelését tűzi ki célul. Amennyiben megfogalmazódik az igény, ösztönözzük és segítséget kívánunk nyújtani az életvitelbeli változás elindításában, hosszútávon akár az absztinens életmód elérésének reményével, lehetőségével.
Szükség esetén tájékoztatást nyújtunk az egészségügyi és szociális szolgáltatásokról, terápiás lehetőségekről, közreműködünk azok igénybevételében.
Törekszünk arra, hogy a hozzánk fordulókon kívül a szerhasználó fiatalok minél szélesebb körével kerülhessünk kapcsolatba, ezért elérésük érdekében szolgáltatásainkkal iskolákban, szórakozóhelyeken, szabadidős programokon is jelen vagyunk. 

Célcsoportjaink

 • – drog-és gyógyszerfüggők
 • – alkoholbetegek
 • – viselkedési addikt egyének (munka, játék- és internetfüggőség)
 • – szenvedélybetegek hozzátartozói
 • – párkapcsolati problémával küzdők
 • – bántalmazó kapcsolatban élő személyek 
 • – a gyerekkorukban és/ vagy a felnőtt párkapcsolatukban bántalmazást  átélt személyek 
 • – kollégiumban élő kamasz lányok 

Konzultációs tevékenységek

 • – egyéni konzultáció
 • – életvezetési tanácsadás
 • – online tanácsadás
 • – krízisintervenció
 • – információnyújtás szociális, egészségügyi, rehabilitációs lehetőségekről
 • – információnyújtás a szerhasználat veszélyeiről
 • – tájékoztatás a drogokról, veszélyeiről, ártalmak csökkentéséről, segítségkérés lehetőségeiről- klubfoglalkozások: filmek, társasjáték, beszélgetés
 • – csoportfoglalkozások
 • – közösségi, családi, szabadidős programok

Megkereső tevékenységek

 • – preventív jellegű tevékenység iskolákban, kollégiumokban, munkahelyeken
 • – buli segély szolgálat: ártalomcsökkentő szemléletű, preventív elérési pontok fesztiválokon, szórakozóhelyeken
 • – utcai megkereső munka
 •  

Speciális csoportjaink

ERŐ CSOPORT

Fontos célunknak tartjuk a nők támogatását az ellenük elkövetett erőszakkal szemben, így támogató és önsegítő csoportokat szervezünk bántalmazást átélt személyeknek. „Erő a változáshoz” címmel ingyenes önbecsülés növelő csoportot működtetünk. Célunk egy támogató csoport létrehozása bántalmazó kapcsolatból kilépett és még a bántalmazó kapcsolatban lévő nők részére Székesfehérváron. A csoport nem kifejezetten az addiktív problémával küzdő személyeket célozza meg, bár nem kizáró ok. 

 A támogató csoport három alapelve, hogy: 
– megváltoztassuk azokat a viselkedési mintázatokat, amiket a nők a bántalmazó kapcsolatban tanultak;
– tudatosítsuk a résztvevőkben a nők alapvető jogait;
– erősítsük a résztvevők önbecsülését, önálló akaratát és a saját életük feletti rendelkezés érzését. 

A csoportos folyamatokon kívül lehetőség van egyéni segítségnyújtás igénybevételére is. Az egyéni segítségnyújtás során a családon belüli és a párkapcsolati erőszakot átélt felnőttek pszichológus segítségével, bizalmas közegben beszélhetnek. 

Hasznos, letölthető tájékoztató anyagok és kiadványok a témában:


APA-ANYA PIA CSOPORT

A szakirodalom „elfeledett gyerekeknek” hívja az alkoholbeteg családban élő gyerekeket, hiszen a szülők figyelme elsősorban a függőségük, szenvedélybetegségük körül forog és nem képesek betölteni azt az érzelmi bázist, gondoskodó szerepet, amelyet egy egészséges családban felnövekvő gyermek megkaphat.

Az Apa – Anya – Pia csoport egy olyan sorstársközösséget kíván összefogni, akik érintettek a családon belüli alkoholizmus témakörében. A korosztályt tekintve fiatal felnőtteket várunk a foglalkozásokon, akik szeretnének beszélni érzéseikről és kimondhatóvá tenni az alkoholizmus terhei által okozott problémákat. A csoport fő célkitűzése, hogy az érintett személyek megtanulják kimondani, az eddig magányosan őrzött belső titkokat, nehézségeket. A foglalkozásokon információátadás, beszélgetés és kreatív önismereti munka zajlik, ahol a résztvevők az érzéseik megosztása mellett, megküzdési stratégiákkal is találkozhatnak. Akik a téma kapcsán érintettek, a csoporton való részvétel mellett, igénybe vehetik továbbá az egyéni konzultáció lehetőségét is.

Hasznos, letölthető tájékoztató anyagok és kiadványok a témában:


KOLLÉGIUMI ÖNBECSÜLÉS CSOPORTOK

Csoportunk főként abban segít, hogy a kollégiumban élő fiatal lányok saját személyiségüket alaposabban megismerjék, elfogadják és megtanulják értékelni önmagukat. Az egyes alkalmak tematikája játékos gyakorlatokra épül, melyek kidolgozásánál minden esetben figyelembe vesszük a csoporttagok igényeit, valamint életkori sajátosságait is.

A csoportfolyamat alatt a lányok:

-fejleszthetik önbecsülésüket, önismeretüket

-foglalkoznak a szépségkultusz fogalmával, és a média testképre gyakorolt hatásával

-megismerkednek az egyenlőségen alapuló párkapcsolatok jellemzőivel, a nemi szerepekkel és társadalmi egyenlőtlenségekkel

-felismerik a kapcsolatokban megjelenő erőszak figyelmeztető jeleit

-gyakorolják az önérvényesítést.