Szolgáltatásaink

A Wichern Alapítvány Tranzit Addiktológiai Szolgálatának Alacsonyküszöbű Ellátása a kliensekkel szemben állított követelmények szempontjából alacsony küszöbű szolgáltatást nyújt. Azaz a kliensek részéről nem elvárás az absztinencia, a szermentesség.

Szolgáltatásunk a szerhasználat, valamint járulékos ártalmaik csökkentését, illetve a testi-, lelki- és szociális problémák lehetséges megelőzését, kezelését tűzi ki célul. Amennyiben megfogalmazódik az igény, ösztönözzük és segítséget kívánunk nyújtani az életvitelbeli változás elindításában, hosszútávon akár az absztinens életmód elérésének reményével, lehetőségével.
Szükség esetén tájékoztatást nyújtunk az egészségügyi és szociális szolgáltatásokról, terápiás lehetőségekről, közreműködünk azok igénybevételében.
Törekszünk arra, hogy a hozzánk fordulókon kívül a szerhasználó fiatalok minél szélesebb körével kerülhessünk kapcsolatba, ezért elérésük érdekében szolgáltatásainkkal iskolákban, szórakozóhelyeken, szabadidős programokon is jelen kívánunk lenni.

Célcsoportjaink

 • – drog-, gyógyszerfüggők,
 • – viselkedési addikt egyének (játék-, és internet függőség)
 • – evési rendellenességgel küzdők,
 • – alkoholbetegek,
 • – szenvedélybetegek hozzátartozói
 • – párkapcsolati problémával küzdők (társfüggőség, bántalmazó kapcsolatban élő)

Konzultációs tevékenységek

 • – információnyújtás a szerhasználat veszélyeiről
 • – tájékoztatás a drogokról, veszélyeiről, ártalmak csökkentéséről, segítségkérés lehetőségeiről
 • – egyéni konzultáció
 • – életvezetési tanácsadás
 • – online tanácsadás
 • – lelki segítségnyújtás, krízis intervenció
 • – információnyújtás szociális, egészségügyi, rehabilitációs lehetőségekről
 • – klubfoglalkozások: filmek, társasjáték, beszélgetés
 • – számítógép, internet használati lehetőség
 • – csoportfoglalkozások
 • – közösségi, családi, szabadidős programok

Megkereső tevékenységek

 • – preventív jellegű tevékenység iskolákban, kollégiumokban, munkahelyeken
 • – buli segély szolgálat: ártalomcsökkentő szemléletű, preventív elérési pontok fesztiválokon, szórakozóhelyeken
 • – utcai megkereső munka